Usnadněte si úpravy díky Auto masce v Lightroomu

Usnadněte si úpravy díky Auto masce v Lightroomu

Automatická maska v Lightroomu je vcelku podceňovaný, ale velmi užitečný nástroj. Týká se použití štětce při lokálních úpravách. V tomto článku si na praktických ukázkách předvedeme, kdy je ideální auto masku použít. Také si ukážeme, jaké má auto maska záludnosti, jak se vyvarovat chybám při její aplikaci a jak ji správně v praxi používat.

auto-maskaCo je to automatická maska

Automatická maska je vlastnost štětce, která umožňuje nepřesahovat za hrany. Zní to sice trochu stroze a učeně, ale možná už tušíte, o jak mocný nástroj se jedná.

Aktivovat ji můžeme zaškrtnutím volby Auto mask ve spodní části okna pro nastavení štětce. Případně můžete využít klávesovou zkratku A.

Pokud ji aktivujeme, tak Lightroom sám hledá tvrdé kontrastní přechody (hrany) a intuitivně na nich stopu štětce zastaví. Třeba když budete chtít zesvětlit vyfotografované lidi (ale jen lidi a ne pozadí), použijete k tomu štětec. Díky auto masce vám stopa štětce (při troše opatrnosti) nepřesáhne na pozadí a výsledek tak bude mnohem lepší a přesnější, než kybychom masku nepoužili (tam by se jakékoliv přetažení mimo postavy projevilo jako nepříjemně světlá kontura na pozadí).

Jak automatická maska v praxi funguje

Ke správné funkčnosti automatické masky je samozřejmě potřeba nějaká kontrastní hrana nebo alespoň trochu tvrdý přechod ve fotce. Tedy místo, kterého se automatika „chybí“. Pak automatická maska funguje vcelku spolehlivě. To je funkce, kterou třeba já jako svatební fotograf leckdy využiju.

Níže se můžete podívat na ukázku použití štětce v Lightroomu. Obě fotky jsou upraveny stejným způsobem, ovšem viditelný rozdíl již napovídá, která z nich byla upravena štětcem se zapnutou auto maskou a která štětcem bez automatické masky (první je s auto maskou, druhá s viditelným halo efektem bez auto masky).

 

 

maska1Na této první ukázce nevidíte žádné přesahy štětce na pozadí. A to díky automatické masce.

maska2

Na této druhé ukázce už je viditelné, jak štětec ovlivnil i část pozadí. Protože byla vypnutá automatická maska, štětec ovlivnil vše, včetně pozadí (jelikož málokdy štětcem malujeme přesně tak, abychom nepřesáhli).

Pokud chceme přesně vědět, které části fotky štětec ovlivnil, můžeme si zobrazit masku štětce. Tj. vizuálně si zvýraznit tu část fotky, kterou jsme štětcem ovlivnili. Záleží na nastavení Lightroomu, ale většina uživatelů to má nastaveno tak, že stačí najet kurzorem myši na špendlík (znázorňující oblast působení štětce) a maska se zobrazí. Případně klávesou T si zobrazte Tool bar a zaškrtněte volbu „Show Selected Mask Overlay“. Pak hned oblast působení štětce uvidíte. A díky tomu můžete třeba umazat některé přesahy.

Níže jsou uvedeny masky pro oba výše uvedené příklady. První maska se váže k první výše uvedené ukázce (byla použita auto maska). Druhá maska se váže k druhé výše uvedené ukázce s přesahy – všimněte si, jak i maska samotná ukáže přesahy mimo postavy.

maska4

maska5

Jaké má záludnosti automatická maska

Automatická maska v Lightroomu je sice neuvěřitelně šikovný nástroj, nicméně má i své slabé stránky:

  1. Na hranách může zanechávat nepřirozeně ostrý přechod („tvrdé pixely“).
  2. V plochách někdy vynechává ostřeji ohraničená místa a vytváří „kropenaté pixely“.

Níže si můžete prohlédnout ukázku prvního nešvaru automatické masky. Někdy se stává, že výsledkem působení štětce a automatické masky je hrana nepřirozeně řezavě ostrá. Tento efekt je tím horší, čím výraznější je efekt štětce (např. přílišné ztmavení / zesvětlení jen nějaké části fotky). Pokud bude štětec nastaven jen jemně, tento problém nebývá vůbec viditelný.

maska6

A níže se podívejte na další ukázku druhé slabiny automatické masky. Pokud malujete štětcem plochy se zapnutou automatickou maskou, může se velmi snadno stát, že některé pixely štětec vynechá. A to proto, že auto maska tam „vidí“ kontrastní hranu a myslí si, že přes ni nemá štětec přesáhnout. A přitom neví, že to není např. konec postavy, ale jen shluk vlasů na hlavě nebo sluneční brýle. Výsledkem je pak velmi nepěkný kropenatý shluk pixelů, který nemusí být na první pohled vůbec vidět (až při 100% zvětšení) a o to víc je to nebezpečné. Níže se podívejte, jak tyto shluky odhalí zapnutá maska štětce (najeďte myší na špendlík nebo v panelu, který si zobrazíte klávesou T, masku zviditelněte):

maska7

A zde ukázka jak to bude vypadat v praxi:

maska8

Takže vám vřele doporučuji mít auto masku ve výchozím stavu vypnutou a zapínat ji jen na malování na hranách. Samozřejmě plochy bez hran malujeme štětcem bez auto masky.

Jak správně automatickou masku v praxi použít

Zvykněte si automatickou masku vypínat (klávesová zkratka A). Jakmile auto masku jednou zapnete, tak se sama nevypne. Takže si zvykněte auto masku ihned po vykreslení hran štětcem zase vypnout. Jinak byste riskovali výše ukázané „kropenaté shluky pixelů“.

Osobně používám (a vám to doporučuji také) používat automatickou masku takto:

  1. Se zapnutou automatickou maskou vykreslím štětcem veškeré hrany, u kterých by jinak hrozilo přetažení.
  2. Poté auto masku vypnu a znovu opatrně vykreslím štětcem oblasti blízké hranám (v případě potřeby zmenším rolovacím kolečkem myši stopu štětce).
  3. S vypnutou auto maskou vykreslím zbytek – tedy vnitřní části plochy, kde již žádné hrany nejsou a nehrozí přetažení.

Díky výše uvedenému postupu nepřetáhnete hranu a zároveň zamezíte vzniku „kropenatých shluků“ pixelů. I když tyto shluky vzniknou při kreslení na hranách, překreslíte je poté štětcem s vypnutou auto maskou. A je po problému. Takže ve výsledku máte jistotu, že jste stejnoměrně ovlivnili všechny obrazové body a „kropenaté shluky“ buď vůbec nevzniknou nebo je překreslíte štětcem bez auto masky.

Máte své vlastní postupy, tipy a triky při použití štětce a automatické masky? Nebo se chcete na cokoliv zeptat? Zeptejte se v komentářích níže 😉

Share

Mohlo by se vám líbit

Napsat komentář

Přejít k navigační liště