Křivky v Lightroomu v praxi

Křivky v Lightroomu v praxi

Podobně jako Photoshop, tak i Lightroom nám nabízí možnost upravovat své fotky křivkami. Znám fotografy, kteří je vůbec nepoužívají a naopak je mnoho těch, kteří se bez nich neobejdou. Ať už patříte do té či oné skupiny, v dnešním článku vás chci naučit křivky pořádně používat. Mrkneme se na to, jak křivky v praxi fungují, proč se kam jak posouvají a jak právě pomocí křivek fotky třeba i barevně tónovat. Křivky bývají neprávem opomíjené a přitom se jedná o tak mocný nástroj při úpravě fotek. Jen stačí vědět, jak na to…

Jak fungují křivky

Znáte histogram? Pak pro vás budou křivky vcelku intuitivní záležitostí. Stejně jako u histogramu, tak i u křivek jsou vlevo stíny (zcela vlevo černá) a vpravo světla (zcela vpravo bílá). V Lightroomu je dokonce na čtvercové ploše křivek na pozadí histogram. Zajímavostí je, že tento (na pozadí křivek) vyobrazený histogram vychází z původní neupravené verze fotky. Takže se v průběhu úprav nemění.

krivky-vysvetleni

Základním tvarem křivky je vždy úhlopříčka – tedy rovná úsečka probíhající z levého spodního rohu do pravého horního rohu. Tento výchozí tvar nijak neovlivní vzhled fotky. Až tím, jak tento výchozí tvar křivky upravíme, budeme ovlivňovat vzhled fotky.

V praxi křivky fungují tak, že prohnutím křivky nahoru fotku zesvětlujeme – a naopak prohnutím křivky dolů fotku ztmavujeme. Můžete si to sami vyzkoušet. Jak ale asi už tušíte, v praxi křivky nabízí mnohem víc, než jen tohle.

Jak už jsem v úvodu zmínil, v levé části prostoru pro křivky jsou stíny a vpravo světla. A jelikož my můžeme křivku zdvihnout / prohnout i jen v určité její části, můžeme tím zesvětlit / ztmavit jen určitou část světlých nebo tmavých tónů ve fotce.

Není to tak, že bychom křivkami mohli ovlivnit nějakou lokálně ohraničenou část fotky (např. jen obličej postavy). V praxi to funguje tak, že křivkami můžeme ovlivnit jen nějak světlé či tmavé tóny, ať už jsou ve fotce kdekoliv.

Takže v praxi můžeme křivkami například zesvětlit stíny, střední tóny ponechat a světla ztmavit. Takové úpravě by odpovídala níže uvedený tvar křivky. V podstatě to odpovídá sníženému kontrastu.

krivky-svetla-stiny

 

Další příklad níže je přesně naopak – ztmavené stíny a zesvětlená světla povedou ke zvýšení kontrastu fotky. Je to takzvaná „S“ křivka.

krivky-svetla-stiny2

Ve výše uvedených příkladech jsme do křivky přidali 2 body, které jsme nějak posunuli a tím i změnili tvar křivky – a tím jsme ovlivnili vzhled fotky (světlost / tmavost). Teoreticky do křivky můžeme přidat bodů libovolný počet – třeba 10 – ale v praxi se to obvykle nedělá a vystačíme si ve většině případů s 2 až 6 body.

Křivky pro bádavé povahy

Pokud máte rádi přehled o tom, co jak funguje, tak vás bude určitě zajímat, jak v principu křivky fungují. Představte si je jako automat ka kafe. Vhodíte minci, navolíte co chcete a automat vám vydá požadované kafe. Prostě jste funkcí překonvertovali peníze na kafe. No a křivky v Lightroomu jsou taky takovou funkcí, ovšem bez nutnosti vhazovat mince – a samozřejmě bez kávy 😀 Výsledkem není ani tak káva, jako úprava fotky – a jaká bude, to určujeme právě touto funkcí – křivkou.

V praxi je to tak, že na vodorovné ose je vstup a na svislé výstup. A zároveň že vlevo a dole jsou stíny, zatímco vpravo a nahoře jsou světla, viz nákres níže:

krivky-vstup-vystup

Pak si představte, že my změníme tvar křivky na takzvanou „S“ křivku (případ vpravo). Jakou to přinese změnu? Všimněte si, že oproti lineárnímu průběhu křivky (vlevo) budou mít stíny na výstupu nižší hodnotu (budou tmavší). A naopak světla budou mít na výstupu (oproti původním hodnotám) vyšší hodnoty, takže budou světlejší. Jinak řečeno, stíny jsme ztmavili a světla zesvětlili.

Jakmile upravíme tvar křivky, získáme tím odlišné hodnoty výstupu oproti vstupu. Tak například pokud křivku prohneme lehce nahoru, už při vstupní hodnotě 50 nezískáme výstupní hodnotu 50, ale 60. Tím pádem víme, že jsme zesvětlili stinné partie fotky. A naopak pokud křivku prohneme dolů, budeme mít na výstupu nižší hodnoty (např. vstup 50 povede k výstupu 40) – a to bude v praxi odpovídat ke ztmavení stínů.

V praxi jsou tedy křivky grafickým znázorněním matematické funkce – máme vstupní hodnoty a funkcí je měníme na výstupní. Pokud jste kreativní povahy, určitě vás už napadla myšlenka – což takhle křivku zcela invertovat? Ano, i to je možné. A víte už jaký bude výsledek? Zcela invertovaná fotka. Schválně si to můžete zkusit 🙂 Výsledek bude odpovídat tomu, jako byste v Photoshopu použili klávesovou zkratku CTRL I.

Upravujeme fotky křivkami

2 režimy Křivek v Lightroomu

Adobe Lightroom nám nabízí hned 2 režimy křivek (u obou je princip fungování totožný):

  • Bodové nastavení křivek: v tomto režimu můžeme libovolně ovlivňovat tvar křivky, přidávat na ní body, posouvat je a odebírat je.
  • Křivky se čtyřmi posuvníky dole pod grafem: v tomto režimu můžeme ovlivňovat tvar křivky posouváním tvaru křivky nebo pomocí čtyř posuvníků pro černé, stíny, světla a bílo (shadows, darks, lights, highlights).

Výsledek je zcela stejný, jde jenom o jiný způsob nastavení křivek. V případě „bodového nastavení“ přidáváme do křivek jednotlivé body, které pak můžeme posouvat a tím měnit tvar křivky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na vložený bod v křivce se objeví nabídka: „Delete Control Point“ (smazat bod) a „Flatten Curve“ (resetovat křivku do výchozího nastavení).

V druhém režimu nepřidáváme body, nýbrž měníme tvar křivky jejím popotahováním a nebo změnou polohy 4 posuvníků pro jednotlivé tonální oblasti. Vybírat mezi těmito oběma režimy úpravy křivek můžeme nenápadnou ikonkou vpravo dole v panelu pro křivky (viz print obrazovky níže).

krivky-rezim

Praktické tipy

Při jakýchkoliv úpravách vřele doporučuji nezacházet do extrémů a křivkami pohybovat jenom zlehka. Navíc je velmi vhodné zachovat plynulý tvar křivky a nevytvářet „zubaté“ tvary křivek.

Pro velmi jemné změny při tažení myši doporučuji držet klávesu Alt. Ta výrazně zjemní posun myši při tažení bodů na křivkách.

Pro posun bodů pouze ve svislé (vertikální) rovině stačí přidržet klávesu Shift.

Poznámka: Zde to myslím tvůrci popletli a měli se raději držet pravidla, že Shift zjemňuje chod posuvníků v Lightroomu. A klávesa Alt je mění – takže Alt bych raději viděl pro vertikální posuny, zatímco Shift by měl zjemňovat. V křivkách je to ovšem naopak…

Inverzí křivky (začíná vlevo nahoře a končí vpravo dole) zcela invertujeme celou fotku.

Kliknutím na kolečko vlevo nahoře (v záložce pro Křivky) aktivujeme možnost upravovat křivky tažením přímo ve fotce. Pokud vizuálně vidíme, jakou část fotky chceme upravit, ale nejsme si jisti, jak to křivkou provést, použijeme právě tento intuitivní způsob. Stačí pak tažením myši ve fotce provést potřebnou úpravu – křivka se dle toho změní.

Praktické ukázky

A teď už se podíváme jen na samé praktické ukázky. A to na příklady úprav fotek právě křivkami.

Lehké ztmavení, a to zejména ve středních tónech:krivky-lightroom-01

 

I krajní body lze posouvat. Všimněte si posunu levého spodního a pravého horního rohu směrem dovnitř. A to proto, že původně fotka neobsahovala zdaleka žádné černé ani světle bílé body (histogram měl kolem sebe dost prostoru). Navíc křivky lehce zvýšily kontrast (ztmavení stínů / prosvětlení světel).

krivky-lightroom-02

 

Ztmavení a zvýšení kontrastu původně „šedivě světlé“ fotky:krivky-lightroom-03

Ve výše uvedených dvou příkladech jsem posunul oba krajní body. Co jsem tím docílil? Posun spodního levého bodu více doprava povede k tomu, že původně tmavě šedé tóny budou o chlup blíže černé. A horní pravý bod posunutý doleva zajistí, že původně velmi světlé tóny se zesvětlí blíže k bílé. Viz kapitola výše o „vstupech a výstupech“ v křivkách. Tím se z původní „šedivky“ stane kontrastnější fotka, jelikož jsem histogram „roztáhl“ do větší plochy. Pozor ovšem na výrobu umělých přepalů a podexpozic, jak jsem již uvedl v článku Úpravy v Lightroomu s histogramem.

 

Zde je příklad uměle vytvořeného „závoje“. Z původní černé jsme posunutím levého spodního bodu nahoru vytvořili tmavě šedou. Což je krásně vidět i na histogramu, který je od levého okraje značně posunutý (indikuje absenci tmavých tónů a černé). U některých fotek to může vypadat zajímavě…krivky-lightroom-08

Zkuste si také křivkami jen tak upravit pár fotek. Vždy při změně tvaru křivky sledujte změny na histogramu, jak jsem již doporučil v tomto článku.

Barevné tónování křivkami

Takovým „malým tajemstvím“ je, že tvar křivek můžeme měnit nejen pro všechny tři (RGB) kanály najednou. My totiž můžeme v Lightroomu ovlivňovat i jednotlivé křivky pro každý barevný kanál zvlášť. Taková vymoženost v Lightroomu nebyla odjakživa – objevila se až v roce 2012 s verzí Adobe Lightroom 4.

Barevné úpravy pomocí křivek fungují na podobném principu změny vstupních hodnot na jiné výstupní – stejně jako u klasické RGB křivky (viz celý tento článek výše). Až na ten rozdíl, že my jednotlivé barvy (červená, zelená, modrá) nezesvětlujeme / neztmavujeme. My místo toho jednotlivými křivkami měníme barevný odstín jednotlivých barevných tónů. Takže můžeme v praxi světle modré posunout spíše do světle žlutých nebo například tmavě červené spíše do tmavě zelených.

Uděláme to tak, že pod křivkami rozklikneme roletku s nápisem „Channel:“, kde vybereme buď červenou (R jako „red“), zelenou (G jako „green“) nebo modrou (B jako „blue). Všechny tři křivky můžeme ovlivnit nezávisle na sobě.

Nemá smysl popisovat to, co lze velmi snadno vyjádřit obrazem:

krivky-lightroom-07 krivky-lightroom-06 krivky-lightroom-05

 

krivky-lightroom-04

Při barevném tónování křivkami jde o to zkoušet různé kombinace a varianty – těch je opravdu nespočet a každému vyhovuje něco jiného. Takže se nebojte experimentovat. Počítejte však s tím, že už minimální změny tvaru křivky přinesou značné změny. Takže s barevnými kanály křivek je potřeba zacházet jemně.

Pokud byste chtěli vyzkoušet osvědčené barevné úpravy, můžete vyzkoušet testovací vzorek předpřipravených úprav z mého webu www.presety.cz (kde je dostupný i celý profesionální balík předpřipravených úprav – presetů).

Shrnutí

Osobně používám křivky v Lightroom jen jako doplňkový nástroj ke všem dalším úpravám. Proč? Protože většinu základního nastavení (expozice, světla, stíny, kontrast,…) si už nastavím v záložce Basic pomocí jednotlivých posuvníků. Proto většinou křivky používám pro nějaké ty doplňkové kreativní úpravy – což mohou být hrátky s barvami, umělé závoje a podobně. A jak jsem již doporučil v článku Jak postupovat při úpravách v Lightroomu, nejprve upravuji fotky vždy v Basic záložce a až poté případně řeším křivky. Pravdou je, že co fotograf to jiný vkus či přístup k úpravám, takže záleží čistě na Vás, jak se rozhodnete, nicméně já křivky používám opravdu jen na kreativnější úpravy. A to proto, že veškeré základní úpravy provedu pohodlněji a rychleji v záložce Basic.

Když už se pro úpravy křivkami rozhodnete, doporučuji je měnit jen zlehka – a to proto, že i jemné posuny vyvolají výrazné úpravy. A to zejména v jednotlivých barevných kanálech (R, G, B). Tam i malý posun znamená velkou změnu.

A v každém případě se nebojte experimentovat. Neexistuje pevně dáno, jak má křivka vypadat nebo jak ji máte měnit, žádná pravidla nejsou. Díky snaze o experimetnování a inovaci se naučíte třeba nové zajímavé úpravy a posunete se zase o kus dál. No a pokud preferujete vyzkoušet již hotové osvědčené úpravy, mrkněte na nabídku mých předpřipravených úprav, tedy presetů pro Lightroom.

Share

Napsat komentář

Přejít k navigační liště