Používáme kruhový přechod v Lightroomu

Používáme kruhový přechod v Lightroomu

V minulém článku jsme si na praktických ukázkách předvedli, jak v Lightroomu používat lineární filtr. Dnes se zaměříme na Radial Filter, jinak řečeno kruhový přechod. Ukážeme si, jak s jeho pomocí dost zásadně vylepšit své fotky.

Používáme kruhový přechod

Kruhový přechod je v Lightroomu vcelku novým nástrojem (až od verze 5). A je rozhodně velmi užitečný – díky němu můžeme lokálně například:

  • zesvětlit postavy jako by byly nasvícené odraznou deskou,
  • vytvořit umělou vinětaci,
  • obarvit prosvítající slunce skrz stromy a podobně.

Praktických užití kruhového přechodu je velmi mnoho (viz níže) a záleží jen na vaší fantazii. V podstatě se svou funkcí podobá kruhovému přechodu v Photoshopu.

Kruhový přechod v Lightroomu funguje prakticky stejně, jako přechod lineární. Vytváří se „tažením“ myší a lze mu nastavit stejné vlastnosti, jako přechodu lineárnímu.

Ovšem je tam několik odlišností:

  • Kruhovému přechodu lze nastavit měkkost / tvrdost okraje, tzn. jak pozvolný bude přechod mezi 0% a 100% efektem. Nastavujeme to posuvníkem s názvem Feather.
  • Kruhový přechod může mít tvar kruhu nebo elipsy, kterou lze libovolně natáčet. Pokud chceme vytvořit přesný kruh, stlačíme před vytvářením přechodu SHIFT a podržíme až do konce.
  • Kruhový přechod můžeme invertovat – tím můžeme určit, zda-li použité nastavení aplikujeme dovnitř nebo vně přechodu.

A nyní již praktické ukázky použití kruhového přechodu:

prechod2 prechod1

Vpravo byl aplikovaný kruhový přechod přes budovu s nastavenou expozicí lehce plus a vyvážením bílé do teplejších tónů. Díky tomuto lokálnímu zesvětlení lze celou fotku globálně lehce ztmavit expozicí.

prechod4 prechod3

Vpravo: kruhový přechod výrazně elipsovitého tvaru, navíc zešikmený, aby seděl nad letoun uprostřed snímku. Přechodu byla nastavena invertovaná maska a expozice znatelně do mínusu, čímž se ztmavilo vše v okolí letounu a původně chaotická fotka vlevo vypadá lépe – a to zejména proto, že hlavní motiv (letoun) je expozičně zvýrazněný oproti svému okolí, a tak poutá víc pozornosti.
prechod5
Tady je print obrazovky, kde lze vidět tvar a vlastnosti použitého přechodu. Všimněte si expozice do mínusu a Feather (tedy měkkosti) na vyšší hodnoty (aby přechod nebyl příliš tvrdý).

Praktické tipy pro použití kruhového přechodu

Při použití kruhových přechodů se snažte používat raději jemnější přechody s Feather hodnotou více než 40. Bude-li hranice přechodu příliš malá / tvrdá (0-30) bude to pravděpodobně na první pohled vypadat uměle a nepřirozeně.

Chcete li udělat kruhový přechod přesně kruhový, vytvářejte jej se stlačenou klávesou SHIFT.

Chcete-li kruhovým filtrem obkroužit celou fotku, vyberte jej, stiskněte a přidržte klávesu CTRL a poté dvojklikněte myší do fotky.

Chcete-li vytvořit efekt rozostřených okrajů fotky, natáhněte kruhový přechod do fotky, aktivujte invertovanou masku a poté snižte Sharpness (Ostrost) a Clarity (Zřetelnost). Feather rozhodně více než 50.

Samozřejmě můžete v jedné fotce použít i více přechodů najednou. Pokud chcete jakýkoliv z nich zpětně upravit, musíte nejprve kliknout na „špendlík“, který jej vyznačuje, čímž ten daný přechod vyberete. Pak teprve můžete upravovat vybraný přechod.

Pozor na zapomenuté přechody – synchronizujete-li nastavení z předchozího snímku na další včetně zaškrtnutých přechodů (v dialogu co synchronizovat), může se vám nevědomky překopírovat i přechod z předchozího snímku.

Pokud máte starší verzi bez lineárního přechodu, můžete jej nahradit štětcem s velkou stopou a vyšší mírou prolnutí. Efekt bude stejný. Jediné omezení spočívá v kulatém tvaru stopy štětce (nelze udělat elipsu).

Shrnutí

Lineární přechod je vcelku podceňovaným nástrojem v Lightroomu. A přitom lze s jeho pomocí vytvářet nevídané efekty a výrazně zlepšovat své fotky. Vše je potřeba dělat s citem, aby výsledný efekt nevypadal uměle. Když se toto podaří, máte vyhráno.

V praxi neexistují přesně daná pravidla pro použití kruhového přechodu. Nemusíte se tedy omezovat jen na nějaká doporučení a zažitá pravidla. Klidně kruhový přechod používejte tak, jak to vyhovuje přesně vám. Zde neexistuje žádné špatně / dobře. Pokud jste s výsledkem spokojeni, jste na správné cestě k používání kruhového přechodu.

A pokud máte chuť se naučit ještě mnohem více, můžete se podívat na videokurz Lightroomu na www.lroom.cz.

Share

Mohlo by se vám líbit

Napsat komentář

Přejít k navigační liště