Co se (ne)děje s originály při úpravách v Lightroomu

Co se (ne)děje s originály při úpravách v Lightroomu

V předchozím článku jsme si ukázali, jak nastavit import fotek, aby Lightroom nechal naše originální soubory s fotkami na pokoji. V tomto pokračování si vysvětlíme, co se (ne)děje s originály při jejich úpravách, k čem jsou nám dobré náhledy. Nebo snad nechcete vědět, co Lightroom dělá s vašimi fotkami při úpravách?

V minulém článku věnovaném nastavení importu pro zachování originálních fotek beze změn jsme si vysvětlili, že fotky se v Lightroomu neobjeví jen tak samy o sobě. Je potřeba je tam naimportovat – a pak teprve s nimi můžeme v Lightroomu pracovat. Pokud jste už do Lightroomu nějaké fotky někdy importovali, tak jste si asi všimli, že:

 • nastavujete vlastnosti jakýchsi náhledů,
 • import jako takový může chvíli trvat (to poznáte pokud importujete stovky fotek najednou).

Pojďme si nyní vysvětlit, co jsou to ty náhledy a k čemu jsou nám v Lightroomu dobré.

K čemu jsou v Lightroomu náhledy

Ve výše uvedeném odstavci bylo zmíněno, že Lightroom při importu fotek vytváří takzvané náhledy. Proč? Protože Lightroom při úpravách nikdy nepracuje s originálními soubory – tedy fotkami. Jinak řečeno, Lightroom vždy nechává originální fotky nedotčené, abyste měli k dispozici vždy originál. To je obrovská výhoda, protože se nemusíte bát, že byste špatnou úpravou pokazili originální fotku. Ta vždy zůstane ve své původní podobě. A jelikož Lightroom nepracuje s originálními fotkami, musí si pro tyto účely vytvořit výše zmíněné „náhledy“. A s nimi při úpravách pracujete.

A co technická kvalita?

Ale nemusíte mít obavu o kvalitu výstupu – jakmile své úpravy dokončíte, provedete takzvaný „export“. To v praxi znamená, že Lightroom vezme originální fotku, přičte k ní vaše úpravy a vytvoří z toho zcela novou fotku – takovou, která kombinuje technickou kvalitu originální fotky s vaší úpravou. Z toho tedy vyplývá, že vůbec nezáleží na tom, jakou kvalitu náhledů jste při importu zvolili. To nemá na kvalitu vyexportované fotky žádný vliv. Ve výsledku tak budete mít:

 1. Originální nedotčenou fotku (existuje jako soubor na disku).
 2. Náhled reprezentující úpravu (ten „existuje“ pouze v Lightroomu).
 3. Vyexportovanou novou upravenou fotku (existuje jako soubor na disku).

Náhled reprezentující úpravu existuje pouze v Lightroomu jako takový „virtuální“ soubor. Nikde na disku jej nenajdete. Pokud ale preferujete mít tyto úpravy zapsané v samostatném souboru, který si můžete např. zazálohovat, můžete nastavit Lightroom tak, aby tyto úpravy ukládal do samostatných souborů. To provedete v horní liště: Edit – Catalog Settings – a zde zaškrtněte volbu „Automatically write changes into XMP“. Ke každému originálnímu souboru pak Lightroom přiřadí samostatný XMP soubor, ve kterém bude zapsána vámi provedená úprava. XMP soubory proto nikdy nemažte (smazali byste si provedené úpravy).

Celé si to můžete představit jako krabici. Uvnitř krabice je nedotčená originální fotka a vámi provedená úprava je pouhý obal (ten můžete kdykoliv vyměnit).

Náhledy umožňují opakované úpravy

Toto řešení, kdy my (resp. Lightroom) provádí úpravy pouze „nad“ fotkou a nikdy do ní nezasahuje, přináší ještě další velkou výhodu. Provedené úpravy lze totiž kdykoliv změnit.

V Lightroomu to funguje tak, že fotky, které jsme do něj naimportovali, v něm jsou natrvalo (do té doby, než je z katalogu Lightroomu odstraníme). A úpravy, které jsme včera provedli, tam vidíme i dnes. Není to jako v Photoshopu, kde musíme provedené úpravy uložit a příště zase otevřít. V Lightroomu upravíme třeba 50 fotek, Lightroom zavřeme, zítra jej znovu otevřeme a nejen že tam budou všechny fotky z minula, ale navíc budou upravené přesně tak, jak jsme je včera zanechali. A třeba za týden můžeme provedené úpravy doladit, zcela změnit, vzít zpět – aniž bychom ovlivnili originální fotku.

Ptáte se – kde se tyto úpravy ve výsledku projeví? Dokud svou úpravu nevyexportujeme, tak se neprojeví nikde. Respektive provedené úpravy uvidíte pouze v Lightroomu díky náhledům. Až při exportu vznikne nová fotka (nový soubor), která je kombinací originální fotky a provedené úpravy.

Takže jakmile se rozhodneme, že aktuální úprava už nám vyhovuje, můžeme vyexportovat jednu nebo více fotek v jejich upravené podobě. A když si to rozmyslíme, nic se neděje – exportem nic nekončí. Vždy můžeme úpravy znovu doladit a znovu vyexportovat. A to kdykoliv a v jakémkoliv počtu opakování. Z jedné originální fotky tak můžeme pomocí různých úprav vytvořit (vyexportovat) třeba 20 různých úprav (souborů). Stačí v Develop modulu nastavit jiné úpravy a znovu provést export.

Zásadní tedy pro vás je, že Lightroom při úpravách nikdy nezasahuje do vašich originálních fotek. Ty nechává v jejich původní podobě. Prováděné úpravy vám předvádí na takzvaných náhledech a teprve exportem fotek vytvoříte novou upravenou verzi původní fotky.

Shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že:

 • Lightroom úpravy nezapisuje do originálních fotek – ty nechává ve své původní podobě.
 • Úpravy jsou zaznamenávány uvnitř Lightroomu a / nebo do XMP souborů.
 • Úpravy jsou uvnitř Lightroomu ukazovány na tzv. náhledech, které se tvoří při importu.
 • Až teprve při exportu vytváříme novou upravenou verzi původní fotky.
 • Z původní fotky lze vytvořit neomezený počet nových upravených (např. různé verze úprav). A to opakovaným exportem při různém nastavení úprav.
Share

Komentáře

 1. Miroslav Stříbrný : 22 června, 2017 at 7:54 pm

  Zdravím, zálohové soubory jsem překopíroval do nového souboru, který si LR po novém nainstalování vytvořil a vše již je spárováno.

Napsat komentář

Přejít k navigační liště