Maskujeme přechody v Lightroomu

Maskujeme přechody v Lightroomu

Ve starších verzích Lightroomu jsme při kreslení přechodem nedobrovolně ovlivnili např. i stromy, komíny a další objekty zasahující do oblohy. To se ale od verze Lightroom CC (6) změnilo. Nyní máme naprosto fantastickou možnost oba přechody maskovat, tedy vykrývat jejich působnost. Skombinujte to s auto maskou a máte v rukou neuvěřitelně mocný nástroj. V tomto článku si ukážeme, jak pomocí maskování přechodů dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Co jsou nástroje lineární přechod a kruhový přechod a jak je v praxi používat jsem psal již v samostatném článku. Nyní bych se chtěl zaměřit na lehce pokročilejší používání obou těchto nástrojů. Ukážu vám totiž, jak oba přechody maskovat štětcem – jinak řečeno, jak ztmavit například jen oblohu, i když do ní zásadním způsobem zasahuje například strom nebo člověk, kterého jsme fotili. Pojďme se nejprve mrknout na to, jak maskování přechodů funguje.

Jak v aktivovat maskování přechodů

Poté, co do fotky „natáhneme“ lineární nebo kruhový přechod, se nám v pravém panelu nahoře zobrazí hned 3 volby, viz print obrazovky níže.

maskovani-gradientu01

Je tam:

 • New: pokud je vysvícená tato možnost, dalším tažením vytvoříme zcela nový přechod se samostatnými vlastnostmi.
 • Edit: volbu Edit aktivujeme tím, že klikneme na „špendlík“ reprezentující již nakreslený přechod. Poté můžeme změnit vlastnosti již nakresleného přechodu.
 • Brush: zde se nachází možnost maskovat nakreslené přechody – a tomu se budeme věnovat níže.

Takže pokud chcete lokálně maskovat lineární či kruhový přechod, je potřeba:

 1. takový přechod nakreslit,
 2. nastavit mu požadované vlastnosti (např. stáhnout expozici doleva pro ztmavení oblohy apod.)
 3. kliknout na volbu Brush a štětcem přechod maskovat, viz níže.

Jak v praxi používat maskování přechodů

Maskování přechodů (lineárního či kruhového) použijeme tehdy, když nám nakreslený přechod ovlivňuje něco, co nechceme. Typickým příkladem je ztmavování oblohy. Když do oblohy zasahuje postava člověka, strom, komín a podobně, ovlivnili bychom přechodem nejen oblohu, ale i uvedené objekty v popředí. A výsledek by vypadal nepřirozeně. Viz print obrazovky níže. Přejeďte myší přes print níže a sledujte, jak nakreslený přechod ovlivnil i část postavy. A to nechceme.

maskovani-gradientu02

Proto nyní zapojíme funkci maskování přechodu a pomocí ní nastavíme, kde nemá přechod fotku vůbec ovlivnit (což bude logicky celá postava nevěsty v šatech).

Klikneme proto vpravo na volbu Brush. Tím se nám aktivoval štětec, pomocí kterého my můžeme lokálně „odmazat“ nakreslený přechod. Pod volbami nastavení přechodu se nám nově zobrazilo několik dalších posuvníků, pomocí kterých my nastavujeme vlastnosti štětce (a ne přechodu).

maskovani-gradientu04

 • Size: nastavuje velikost stopy štětce pro vykrývání přechodu.
 • Feather: nastavuje tvrdost okrajů štětce.
 • Flow: určuje „rychlost“ účinku štětce; když nastavíme např. 50, tak budeme muset štětcem kreslit 2x déle, abychom dosáhli 100% efektu.
 • Density: určuje „omezení“ účinku štětce; když nastavíme např. 50, tak se nikdy nedostaneme přes 5O% efekt štětce.
 • Auto maska: pomáhá nepřesáhnout okraje – o auto masce jsem psal v samostatném článku.

Efekt nakresleného přechodu nyní vymaskujeme tak, že štětcem (aktivovaným přes volbu Brush) budeme kreslit tam, kde efekt přechodu nechceme. A to se stlačenou klávesou ALT! Pokud bychom ALT nestlačili, budeme naopak efekt přechodu přidávat, a to v jeho 100% účinku. Jinak řečeno bychom nevěstu ztmavili ještě víc. Samozřejmě si uzpůsobíme velikost stopy, měkkost okrajů a případné omezení ze strany Flow či Density. Pokud hrozí nepěkné přetažení okrajů, aktivujeme automatickou masku a poté vnitřky vykreslíme bez auto masky (tak jak to bylo popsáno v článku o auto masce).

Tip: Auto masku lze aktivovat nezávisle na sobě pro oba „režimy“ štětce. Tzn. jak pro malování s ALTem, tak bez ALTu. Takže pozor na to, že když si Auto masku zapnete a pak stlačíte ALT, můžete mít od minula klidně Auto masku v režimu „mazání“ (tj. s ALTem) vypnutou. A bude potřeba si ji pro tento režim znovu zapnout.

A zde je výsledek našeho snažení. Přejeďte myší přes obrázek níže a sledujte rozdíl před aplikací přechodu (včetně jeho vymaskování) a po.

maskovani-gradientu05

Pro výše uvedený případ se naprosto perfektně hodila auto maska, která pomohla vykrývacímu štětci nepřesáhnout přes okraj hlavy, ramenou, ruky a části postavy.

Tip: pokud si nejste jistí, co všechno už jste vymaskovali a co ještě ne, najeďte myší na „špendlík“ reprezentující přechod. Zobrazí se vám barevně vyznačená maska působnosti přechodu. Tam, kde jste malovali vykrývacím štětcem by maska být neměla.

Pozor na to, že pokud budeme kreslit vykrývacím štětcem bez stlačeného ALTu, budeme přidávat 100% sílu nakresleného přechodu. Takže nahoře to moc vidět nebude, ale jak pojedeme štětcem níže, bude jeho efekt čím dál silnější až dosáhne 100% efektu přechodu. Viz print níže (jen pro ukázku).

maskovani-gradientu08

Výše uvedený postup lze aplikovat na jakékoliv situace, kdy lineární nebo i kruhový přechod ovlivňuje něco, co ovlivnit nechceme. A vůbec to nemusí být případ ztmavování oblohy. Ten jsem v tomto článku použil jen jako vzorový, nicméně praktických aplikací je mnohem více.

Níže je uvedena další praktická ukázka. Přejeďte myší a sledujte rozdíl mezi původní fotkou a fotkou se ztmavenou oblohou a vymaskovanou architekturou a stromem.

maskovani-gradientu09

Shrnutí

Vřele doporučuji si výše uvedený postup v praxi vyzkoušet. Tím si jej zažijete a zjistíte, že je to vlastně velmi jednoduché. Stačí nakreslit přechod, kliknout na Brush a se stlačeným ALTem odmazat to, co přechod ovlivnit nemá 🙂 Takže žádná věda. Často si můžeme pomoci Auto maskou, a to když hrozí přetažení štětce přes okraje. Hlavně nezapomínejte, že Auto masku lze zapnout / vypnout separátně pro oba režimy štětce (malování bez ALTu, mazání s ALTem). Na auto masku můžete použít klávesovou zkratku A.

Jakékoliv dotazy, náměty či připomínky nebo doplnění neváhejte napsat do komentáře níže 😉

Share

Mohlo by se vám líbit

Napsat komentář

Přejít k navigační liště